Σαλατούλες στο Παγοποιείον | Ηράκλειο Κρήτης

Κρυμμένο δίπλα στον Άγιο Τίτο στο Ηράκλειο είναι το Παγοποιείον – εκτός από McFarland που της έχω μια αδυναμία – έχει και εξαιρετικές σαλατούλες.

Continue reading