Άδεια Χρήσης

Creative Commons License

Digital Scullery by Sofia Gkiousou is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Greece License.
.

Είναι ελεύθερη:

  • η διανομή: Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Αναφορά προέλευσης — Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο όπως αυτός έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντο την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).
  • Μη Εμπορική Χρήση — Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για εμπορικούς σκοπούς.
  • Όχι Παράγωγα Έργα — Δε μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

DISCLAIMER

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν μέσω του δικτυακού τόπου και για τις ενέργειες που πηγάζουν από υλικό που βρήκαν στον δικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση το Digital Scullery ή η Σοφία Γκιούσου, ή οι συνεργάτες της και οι σχετιζόμενες με το διαδικτυακό τόπο εταιρείες, δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου.

One thought on “Άδεια Χρήσης

Comments are closed.